BIP - OGŁOSZENIA O PRACY

OGŁOSZENIA O PRACY:

Publiczne Przedszkole w Pinczynie.


Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pinczynie zatrudni z dniem 1 lutego 2013r. Koordynatora Projektu ,,W Przedszkolu w Pinczynie nauczysz się więcej''.
Wymagania:
-wykształcenie wyższe,
-min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
-szkolenie z rozliczania projektów unijnych.
Zakres obowiązków:
1) zarządzanie i nadzorowanie realizacji wszystkich etapów projektu,
2) koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu
3) administrowanie projektem,
4) nadzór nad prawidłową realizacją zadań,
5) sporządzanie sprawozdawczości,
6) organizacja pracy punktu,
7) kontakt z IW i IP,
8) nadzór nad promocją projektu ,
9) nadzór nad terminowością i prawidłowością prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
10) komunikacja z personelem, dyrektorem i przedstawicielami JST,
11) zapewnienie terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,
12) przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaźników,
13) weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie, pod względem merytorycznym,
14) nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu,
15) dokonywanie systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów,
16) reprezentowania projektu na zewnątrz,
17) kontrola i nadzór nad monitoringiem realizacji projektu oraz sprawozdawczością
18) dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi POKL,
19) prowadzenie karty czasu pracy,
20) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Gminę Zblewo związanych z projektem.
Liczba godzin pracy w miesiącu: 50
Oferty składać w sekretariacie szkoły do 31 stycznia 2013r.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie zatrudni z dniem 1 lutego 2013r. Koordynatora Projektu ,,Interaktywna edukacja wsparciem na starcie''.
Wymagania:
-wykształcenie wyższe,
-min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
-szkolenie z rozliczania projektów unijnych.
Zakres obowiązków:
1) zarządzanie i nadzorowanie realizacji wszystkich etapów projektu,
2) koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu
3) administrowanie projektem,
4) nadzór nad prawidłową realizacją zadań,
5) sporządzanie sprawozdawczości,
6) organizacja pracy punktu,
7) kontakt z IW i IP,
8) nadzór nad promocją projektu ,
9) nadzór nad terminowością i prawidłowością prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
10) komunikacja z personelem, dyrektorem i przedstawicielami JST,
11) zapewnienie terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,
12) przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaźników,
13) weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie, pod względem merytorycznym,
14) nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu,
15) dokonywanie systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów,
16) reprezentowania projektu na zewnątrz,
17) kontrola i nadzór nad monitoringiem realizacji projektu oraz sprawozdawczością
18) dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi POKL,
19) prowadzenie karty czasu pracy,
20) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Gminę Zblewo związanych z projektem.
Liczba godzin pracy w miesiącu: 50
Oferty składać w sekretariacie szkoły do 31 stycznia 2013r.
Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/


Utworzyła:Gabriela Burczyk2012-02-11
Udostępniła:Iwona Loroch2012-02-11
Zmodyfikowała:Gabriela Burczyk2013-01-22

Copyright © 2006;