Przedszkolny Rodzinny Konkurs Przedszkolny "Przedszkolaku zdrowie to Twój skarb-jak o nie dbasz?"

Drukuj

Przedszkole w Pinczynie promuje zdrowy styl życia -  Rodzinny Konkurs Plastyczny

       Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia, które decydują o jego późniejszym stylu życia. Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób naturalny: w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem.  Bardzo ważne jest, aby edukacja prozdrowotna w przedszkolu była  łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionymi  z domu,  a kompetencjami jakie powinno osiągnąć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Podstawą   do osiągnięcia tego celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka, które  przyswaja  i utrwala postawy oraz zachowania pro – lub antyzdrowotne.  Tradycyjnie  już od kilku lat jednym z etapów takiej współpracy jest organizacja w Publicznym Przedszkolu  w Pinczynie prozdrowotnego, rodzinnego konkursu plastycznego. W  tym roku hasłem  było „Przedszkolaku zdrowie to skarb – jak o nie dbasz”.  Prace plastyczne wykonane były  różnymi technikami,  bardzo ciekawe, pomysłowe i liczne,  co świadczy  o chęci współpracy rodziców  z przedszkolem  i zaangażowaniu w prawidłowy  rozwój  swojego dziecka.  22 listopada 2018r  odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste rozstrzygnięcie  konkursu.  Jury w składzie : P. Gabriela Burczyk, P. Ewa Niemczyk, P. Gabriela Połomska wyłoniła laureatów konkursu  z  każdej grupy przedszkolnej. I tak: w grupie „A – Pszczółek” -  I miejsce zajął Kacper Mrówczyński, II miejsce – Liliana Rytelewska, III miejsce  - Wiktoria Kuks, wyróżnienie – Borys Sperber; w grupie „B Krasnoludków”  - I miejsce – Marysia Dróżkowska, II miejsce – Franek Rogaczewski, III miejsce – Magda Stopa, wyróżnienie – Mateusz Ruciński; w grupie  „C Smerfów” -  I miejsce – Jan Borkowski, II miejsce – Igor Sobol, III miejsce -  Zosia Czyryk, wyróżnienie – Joanna Burczyk;  w grupie „D Żabek” -    I miejsce –  Lena Karbowska , II miejsce – Amelia Świerkowska, III miejsce -  Małgorzata Sobecka,  wyróżnienie – Wiktoria Zapotoczna; w grupie „E Biedronek” - I miejsce –  Nadia  Hoffmann, II miejsce – Zofia Opatowska,  III miejsce -  Jan Kajzer,  wyróżnienie – Kacper Banasiak.  Pani dyrektor  Iwona Loroch    wręczyła uroczyście wszystkim  laureatom  oraz pozostałym dzieciom biorącym udział w konkursie nagrody i dyplomy.  Przedszkolakom   bardzo spodobały się upominki, które zostały   zakupione ze środków pozyskanych od  sponsorów  i Rady Rodziców. Bardzo dziękujemy firmom:  Państwu A. i U. Rytelewskim -  sklep Mięsno- Wędliniarski, Panu Łukaszowi  Rytelwskiemu  -  Olo- car  , Państwu Ebertowskim - Mechanika Pojazdowa   za wspieranie działalności naszego przedszkola  oraz włączanie się w akcję promowania zdrowego stylu życia.
                                                                                                         

                                                                                                                      M. L.

http://zkiwpinczyn.pl/php-files/readarticle.php?article_id=766