Gminny konkurs Ekologiczny "Jestem Przyjacielem Przyrody"

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Gminnym konkursie ekologicznym „Jestem Przyjacielem Przyrody” zorganizowanym przez Gminne przedszkole w Zblewie. Konkurs miał na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska naturalnego, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Poza tym konkurs stworzył doskonałą okazję do zaprezentowania talentu plastycznego. Dziękujemy za wzięcie udziału.

©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn