REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA!

Drukuj
Rekrutacja do Przedszkola w Pinczynie!
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pinczynie ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla dzieci 6- letnich.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 7 do 17 maja 2019r. w sekretariacie szkoły.
 
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony zkiwpinczyn.pl lub z sekretariatu szkoły przy ul. Sportowej 8.
 
Wniosek z oświadczeniami