Informacje

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie zawiadamia o zawieszeniu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Pinczynie w dniach
od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.

Przyczyną zawieszenia jest istotne zagrożenie zdrowia i życia dzieci wirusem COVID-19 oraz niemożliwość wdrożenia wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a tym samym zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu.

 

Zarządzenie Nr  6/2020   

Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie

 

z dnia 22.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Pinczynie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Pinczynie w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznego  Przedszkola w Pinczynie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zkiwpinczyn.pl.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziło nas

152842
DzisiajDzisiaj19
WczorajWczoraj40
TygodniowoTygodniowo97
MiesięcznieMiesięcznie576
RazemRazem152842
©2020 ZKiW. All Rights Reserved. Designed By Przedszkole Pinczyn