Ogłoszenie "Interaktywny przedszkolak"

Drukuj

Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Ogłaszamy nabór dzieci, nauczycieli i rodziców do projektu „Interaktywny przedszkolak”, realizowanego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Projekt będzie finansowany z Funduszy Europejskich- Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

                W ramach projektu będzie można brać udział w następujących zajęciach:

Dla dzieci:

1.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Mała robotyka

Dla nauczycieli:
1.Szkolenia z „Małej robotyki”
2.Szkolenia z „Szkoły dla rodziców”
3.Szkolenie z korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym

Dla rodziców:
1. "Szkoła dla rodziców''

Szczegółowe informacje w regulaminie.