Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Uwaga - rodzice przedszkolaków

Dyrektor i Grono Pedagogiczne informują, że zajęcia w grupach 5- godzinnych „O”D oraz E w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) odbędą się w sali nr 24 w nowym skrzydle szkoły
przy ul. Sportowej 8.

· Grupa „0” D – 7.00-12.00

· Grupa „E” - 12.00 -17.00

Zajęcia w grupach 10-godzinnych w Publicznym Przedszkolu w Pinczynie przy ul. Gajowej 7 odbędą się w godz.6.30-16.30.Ogłoszenie


Urząd Gminy i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać od 30.08.2018 r. do 17.09.2018r. w Urzędzie Gminy w Zblewie /parter/ pomieszczenie przy wejściu do biblioteki gminnej.

Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach szkół , w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, w Urzędzie Gminy w Zblewie oraz na stronie internetowej www. cuw @zblewo.pl.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930z późn. zm.) tj. 514 zł netto.


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym wynagrodzeniu- Załącznik nr 1 do wniosku
2. Zaświadczenie lub odcinek ZUS/KRUS o pobieraniu renty/emerytury (inwalidzkie, rodzinne) w tym również zagraniczne świadczenia emerytalne
3. Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów.
4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu się jako osoby bezrobotnej oraz wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
5. Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej - Załącznik nr 5 do wniosku
6. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z praktyk - Załącznik nr 4 do wniosku
7. Zaświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
8. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych świadczeń (w tym zasiłków: rodzinnych, stałych, okresowych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zaliczki alimentacyjnej) lub zaświadczenie o nie korzystaniu z pomocy społecznej.
9. Zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
10. Dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał.
11. Oświadczenie o nieopłacaniu składki KRUS - Załącznik nr 2 do wniosku.
12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania.
13. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).
14. Oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.


WAKACJE

Zaproszenie


IV Festyn Dorośli Dzieciom
09.06.2018 r. (sobota)

15.00 – Rozpoczęcie festynu
15.05 – Piosenka „Dzieci świata” – kl. Vb
15.10 – Przedstawienie „Bajka o czterech muzykantach” – kl. Ia
15.20 – Piosenka – „Zostań moją przyjaciółką” – kl. Ib
15.25 – Pokaz „Flagi” – Aleksandra Wiśniewska – kl.III a
15.35 – Piosenka „Kaktus” – kl. Va
15.40 – Pokazy taneczne – kl. II
15.50 – Piosenka – „Nie bój się chcieć” – Zuzanna i Aleksandra Kubik
15.55 – układ taneczny – „Despacito” – kl. IIIb
16.00 – Kuba Czekaj i Wiktoria Kłoss
16.10 - Piosenka – „Na moich ramionach” – Agata Bielińska
16.15 – układ taneczny – kl. VIb
16.20 - Pokaz tresury psa
16.30 – Mecz w piłkę nożną: Rodzice – Dzieci
16.50 – Przedstawienie w wykonaniu rodziców przedszkola „Smerfy”
17.10 - Pokaz „Strongman”
17.40 – Występ wokalny – Sandra Burczyk
18.00– Samorząd Uczniowski – Pokaz mody
18.15 – zespół muzyczny w składzie: Marcin Burczyk, Wojtek Łopociński, Mariusz Stefaniak , Zuzanna Sawczuk
18.35 – Rozstrzygnięcie Loterii Fantowej
18.55 – Piosenka finałowa „Wszystkie dzieci nasze są” – S. Burczyk


ZAJĘCIA PLASTYCZNE


ŻyczeniaUwaga - KONKURS!
Zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Wymyśl rym na ANTY-dym"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu starogardzkiego.
Prace uczniów zgodne z regulaminem konkursu prosimy dostarczyć do p. Elżbiety Prześrut-Prądzińskiej
do dnia 6. kwietnia br.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.powiatstarogard.pl oraz na facebook/najrzy

Strona 4 z 21 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie


Kontakt ZKiW Pinczyn
Copyright © 2006;
3717778 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor