BIP ZESPOŁU KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA w PINCZYNIERedakcja strony podmiotowej

Adres redakcji:
Zespół Kształcenia i Wychowaniw w Pinczynie
ul. Sportowa 8
83 - 251 Pinczyn
e-mail: zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl

Redaktorzy strony BIP:


Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/


Utworzyła:Gabriela Burczyk2012-02-11
Udostępniła:Iwona Loroch2012-02-11
Zmodyfikowała:Gabriela Burczyk2020-12-18