BIP - ogłoszenia
BIP - Narzędzia

BIP - STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Struktura szkoły

Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Zblewo.

 

Szkoła  jest zespołem w skład, którego wchodzą:

 • Publiczne Przedszkole w Pinczynie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie,
Szkoła nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych. Kierownictwo

zespołem kieruje dyrektor - Iwona Loroch
wicedyrektor - Alicja Przybylska
kierownik świetlicy - Ewa NiemczykW szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • kierownik świetlicy,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • bibliotekarz,
 • nauczyciele przedmiotów,
 • opiekunka dziecięca,
 • samodzielny referent,
 • referent,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • woźna,
 • konserwator/palacz,
 • woźna/palacz,
 • sprzątaczka,

Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/


Utworzyła:Gabriela Burczyk2012-02-11
Udostępniła:Iwona Loroch2012-02-11
Zmodyfikowała:Gabriela Burczyk2020-12-18

Copyright © 2006;